Wie zijn wij

Wij zijn Capullo, een reformatorische stichting die het thema homoseksuele gerichtheid beter bespreekbaar wil maken en waarvoor het vertrekpunt de Bijbel is. Wij zijn er voor de hele reformatorische gezindte. Wij zien de verlegenheid, de vragen en de nood. Ons logo visualiseert onze missie. Wij gunnen het mensen dat ze open kunnen zijn over hun homoseksuele gerichtheid. In het logo is een cocon te zien wat wijst op de geslotenheid en het isolement wat deze mensen kunnen ervaren. Capullo is dan ook het Spaanse woord voor cocon. Ons streven is om hen in de vrijheid te zetten, zoals een vlinder uit de cocon komt. Dat is vaak een proces van worsteling, waarbij vragen komen kijken. De vrijheid is niet onbegrensd. Vandaar de opengeslagen Bijbel in de vlinder. Dat is ons fundament, ook al wijkt dit af de heersende opinie. De Scheppingsorde is voor ons leidend. Dit betekent: open zijn over homoseksualiteit en het goede voor de mens zoeken, maar ook duidelijke grenzen trekken. Wij voelen ons gedragen door de reformatorische achterban en helpen waar we kunnen. In de kerk, het gezin en binnen de muren van het schoolgebouw. Wij richten ons dan ook op deze doelgroep en zijn geen discussieclub. Wij hebben de kennis en de mensen. Zij helpen, geven advies en coaching, zijn gesprekspartner en delen hun ervaringen. Wij zijn goed georganiseerd. Zo is er een bestuur en een kritische adviesraad. Zo houden we samen onze koers helder.